in

Sharenting: Nový projev rodičovství?

pixabay.com
Reklama

Sociální sítě. Kdo by dnes neměl alespoň jeden založený účet? A není to už jen otázka pro mladší generace. I mnohé moderní babičky a dědečkové je používají. Ať už kvůli častější komunikaci s vnoučaty či dcerami nebo svými kamarády. Lidé sdílejí své pocity, výlety, rodinu a v nemalé míře i své děti. Ale kolik z nich se dětí ptá, zda fotku či video mohou zveřejnit? Výzkum Sharenting potvrdil, že sedm z deseti rodičů sdílí informace o svých dětech bez souhlasu.

Nejdříve si trochu vysvětlíme ne každému zcela známý pojem Sharenting. Zatím nemá přesný český ekvivalent. Jde o nadužívání sociálních médií rodiči a sdílení obsahu týkajícího se jejich dětí ať už jde o fotky, videa či jen popisu aktivit dětí. Název vychází ze slov “share” – sdílet, “parenting” – rodičovství.

Studii zaměřenou na sdílení dětí online provedlo Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci společně s firmou Microsoft. Celkem se do ní zapojilo 2 481 rodičů. Zjišťovali, jaké materiály rodiče o svých dětech sdílí a jestli jsou si vědomi rizik.

pixabay.com

„Mnoho rodičů si totiž neuvědomuje, že sdílená fotografie či video zachycující jejich dítě může být zneužita a může dítěti ublížit,“ říká vedoucí výzkumného týmu Kamil Kopecký. Výzkum dále sledoval, kolik rodičů se ptá na souhlas dětí se sdílením. Ukázalo se, že pětina rodičů se ptá vždy, dalších šestnáct procent se ptá nepravidelně a až patnáct procent rodičů se neptá na souhlas vůbec.

Výsledky ukázaly, že informace o svých ratolestích sdílí online šedesátdevět procent dotázaných rodičů. Fotografie s obličejem dítěte, pak online běžně vystavuje necelých šedesátpět procent. Co je ještě horší, necelých sedm procent rodičů odpovědělo, že někdy vystavili fotografii částečně obnaženého dítěte s jasně rozpoznatelným obličejem.

Mnoho rodičů si přitom neuvědomuje následky. Sociální sítě totiž nejsou nijak uzavřené. Fotografie nevidí jen jejich přátelé, ale mohou se k nim dostat i lidé, kteří je zneužijí. Dochází pak k vydírání, manipulaci. Jen si zkuste představit, jak by bylo vám v jejich kůži? Děti totiž odrostou, půjdou do školy a co budou na jejich vámi rodiči sdílené fotografie nebo videa říkat spolužáci?

pixabay.com

Ať už sdílíte online své děti pro udržení kontaktu se vzdálenější rodinou nebo se jen chcete “pochlubit”, co vaše dítě už umí a jak hezky prospívá, dávejte raději větší pozor. Osobní údaje dětí včetně fotek a videí je potřeba více chránit. Také nad fotkami sdílenými v soukromých zprávách již nemáte dále kontrolu. Nejčastější špatné zkušenosti ze sdílených fotografií jsou negativní komentáře, zesměšňování, zneužití fotografií ale i vyhrožování a vydírání.

Inspirovali jsme se na seznamzpravy.cz

Reklama