in

10 TAJEMNÝCH duševních poruch, kterých je náš MOZEK schopen!

youtube.com
Reklama

Podle statistik trpí každý čtvrtý člověk na Zemi duševními poruchami nebo poruchami chování, o kterých buď neví, nebo je ignoruje a neklade na ně žádný důraz. Rozhodli jsme se proto prozkoumat ty nejneobvyklejší z nich, abychom dokázali, jak tajemný je lidský mozek.

1. Quasimodův syndrom

Quasimodův syndrom, lépe známý jako Tělesná dysmorfická porucha, je extrémně nebezpečná duševní porucha známá obsedantními myšlenkami na vysoce přehnanou nebo dokonce imaginární fyzickou vadu. Pacienti se neustále dívají do zrcadla a snaží se najít úhel, pod kterým není předpokládaná vada viditelná; odmítají být fotografováni, aby se zabránilo zachycení jejich vad. Příliš se starají o svůj vzhled, mají problémy s milostným životem kvůli této konkrétní chybě, mají nízkou sebeúctu, ve společnosti se cítí trapně a mají podezření, že si ostatní všímají „vady“ a smějí se jí.

Absurdita tohoto syndromu je odhalena v němém krátkém filmu CONTRACUERPO.

youtube.com

2. Erotomanie

Ti, kteří trpí erotománií, si jsou jisti, že je někdo miluje, obvykle někdo, kdo má mnohem vyšší společenské postavení (například celebrita) . Pacienti věří, že jejich imaginární obdivovatelé dávají najevo svůj postoj k nim prostřednictvím zvláštních znamení, tajných signálů, telepatie a kódovaných zpráv v médiích. Je těžké bojovat proti erotomanovi. Když údajný milenec přímo říká „ne“, pacient s erotomanií to interpretuje jako součást jeho tajné strategie, která skrývá jejich vztah před společností.

Tento syndrom je popsán ve filmu Kameny bolesti (postava Marion Cotillardové).

youtube.com

3. Capgrasův syndrom

Tento syndrom nutí pacienta věřit, že někdo blízký nebo on sám byl nahrazen dvojníkem. Pacient může tvrdit, že špatné skutky, které jim byly přisuzovány, spáchal právě jejich dvojník, který vypadá přesně jako oni. Tato porucha je často doprovázena schizofrenií.

Celovečerní film Dvojník, založený na stejnojmenném románu Dostojevského, odhaluje podstatu této poruchy.

youtube.com

4. Fregoliho syndrom

V tomto případě pacient věří přesnému opaku. Věří, že pod maskou cizinců nebo náhodných lidí se skrývá někdo blízký, kdo neustále nosí make-up a mění svůj vzhled za účelem pronásledování. Syndrom byl poprvé popsán v roce 1927: jedna mladá dívka věřila, že ji pronásledují dva herci z divadla, které navštěvovala, a to v podobě lidí, které znala nebo potkala.

Toto téma je částečně odhaleno v animovaném filmu Anomalisa.

youtube.com

5. Adeleův syndrom

Adeleův syndrom je posedlost, díky níž člověk zažívá patologickou milostnou náklonnost. Lékaři to nedávno uznali jako duševní poruchu, která vážně ohrožuje zdraví a život člověka, ve srovnání s hazardem, alkoholismem a kleptomanií. Příznaky nemoci připomínají hlubokou depresi, ale mohou být mnohem nebezpečnější: perzekuce člověka, sebeklam, klamné naděje, dobrovolná obětavost, ignorování rad přátel nebo jiných blízkých, bezohledné jednání a ztráta zájmu o jiná témata a činnosti.

Příběh Adele H, film o syndromu a mladé ženě, po níž byl pojmenován.

youtube.com
Reklama

6. Kryptomnézie

Kryptomnézie je druh poruchy paměti, kdy si člověk nemůže vzpomenout, kdy došlo ke konkrétní události, nebo zda se jednalo o sen nebo realitu, například když si něco přečetl. Jinými slovy, zdroj informací je zapomenut a osoba nemůže určit, zda myšlenka patří jim nebo jiné osobě.

Na fotografii můžete vidět ukázku z filmu Věda spánku.

youtube.com

7. Syndrom Alenky v říši divů

Tento syndrom mění pacientovo vnímání okolních předmětů a prostoru: mohou je vnímat jako mnohem menší nebo větší, nebo si uvědomit, že jsou daleko, nebo zvláštním způsobem velmi blízko. Nejobtížnějším případem je, když člověk nesprávně vnímá své vlastní tělo: nedokáže pochopit jeho tvar a rozměry. V tomto případě nejsou poškozeny ani oči pacienta, ani žádné jiné smyslové orgány a změny se týkají pouze duševního stavu.

youtube.com

8. Obsedantně kompulzivní porucha

Pacienti trpící obsedantně-kompulzivní poruchou jsou podrobeni obsedantně úzkostným myšlenkám, které nemohou ovládat a zbavit se „rituálů“: zvláštních činností, které jsou pacienti nuceni provádět. Zároveň člověk dokonale chápe absurditu svých činů, ale jejich neplnění vede k neuvěřitelné úzkosti a nakonec k neustálému dodržování těchto rituálů.

Živým příkladem osoby trpící OCD je postava Leonarda DiCapria ve filmu Letec.

youtube.com

9. Parafrenie

Parafrenie je kombinací paranoidních klamů a velkoleposti. Klamné představy pacientů jsou neustále doprovázeny pseudo-halucinacemi a „falešnými vzpomínkami“. Pacienti se považují za vládce světa, připisují si nesmrtelnost, božský původ, tvrdí, že napsali knihy velkých spisovatelů, pracující pod těmito pseudonymy atd. Lidé s takovou diagnózou mají tendenci vypadat velmi arogantně a záhadně.

youtube.com

10. Mnohočetná porucha osobnosti

Disociativní porucha identity je vzácná duševní porucha, která rozděluje osobnost člověka, a v jednom těle „žije“ několika různých osobností. Tito jedinci mohou mít různé pohlaví, věk, národnost, povahu, duševní schopnosti, světový názor a dokonce i nemoci. Příčinou této poruchy je těžké emocionální trauma v dětství – za účelem psychologické ochrany dítě začne vnímat, co se s ním děje, jako by se to stalo někomu jinému.

Takovýmto nepořádkem v hlavě trpí i hlavní postava filmu Split.

youtube.com

Tak to je mazec! No dokážete si představit, že byste trpěli některou z těchto až pomalu fantazy poruch? My tedy ne a budí to v nás neskutečný respekt ke křehké lidské mysli. A co vy? Znáte snad dokonce i někoho, kdo jednou z těchto poruch trpí? 

Čerpali jsme z brightside.me

Reklama