in

Poruchy zraku? 10+ fotek, na kterých si je můžete “vyzkoušet”!

pikrepo.com pikrepo.com
Reklama

Jsme zvyklí vidět realitu takovou, jaká skutečně je. Ale ne každý z nás má příležitost plně si užívat její krásy. Mnoho nemocí, a to nejen očních, vede k tomu, že skutečný obraz světa je značně zkreslený. Dnes si tak můžete na nečisto vyzkoušet jaké to je. Samozřejmě to berte poněkud z rezervou.

1. Normální vidění.

Člověk teď vidí obraz bez jakýchkoli nemocí, které by jinak mohli ovlivnit jeho vidění.

pikrepo.com

2. Glaukom (poškození zrakového nervu).

Při glaukomu se obraz na okrajích jeví jako tmavý kvůli zvýšenému tlaku v očích.

pikrepo.com

3. Makulární degenerace (poškození sítnice).

Při makulární degeneraci dochází ke změnám v cévách centrální zóny sítnice, v důsledku čehož jsou fotoreceptory zničeny, je sníženo centrální vidění a člověk začíná vidět tmavé fleky, za nímž se objekty „schovávají“.

pikrepo.com

4. Tritanopie (porucha barvocitu).

U tritanopie jsou všechny barvy vnímány jako odstíny červené a zelené.

pikrepo.com

5. Deuteranomálie (zhoršené vnímání barev).

S deuteranomálií člověk vidí celou paletu odstínů slabší, než ve skutečnosti jsou. Jedná se především o zelenou.

pikrepo.com
Reklama

6. Protanopie (neschopnost rozlišit barvy).

Toto onemocnění je tzv. Barevná slepota: člověk nemůže rozlišit jednu barvu od druhé. Všechny odstíny zelené a červené se zdají vybledlé, zatímco odstíny žluté a modré jsou vnímány bez jakéhokoli zkreslení.

pikrepo.com

7. Monochromazie (nedostatek vnímání barev).

Monochromazie je vrozená nemoc a spočívá v úplné barevné slepotě. V tomto případě člověk vidí celý svět černobíle a je schopen rozlišovat odstíny pouze podle jejich jasu.

pikrepo.com

8. Hypestezie u schizofrenie (zhoršené vidění).

Vzhledem k tomu, že do mozku osoby se schizofrenií nevstupuje dostatečné množství kyslíku, kapiláry se rozšiřují a to vede k poškození zraku. Hypestézie je snížená citlivost na vnímání okolí. Obrázek vypadá zakalený a mlhavý.

pikrepo.com

9. Hyperestezie u schizofrenie (zraková ostrost).

Nervová vlákna sítnice u pacientů se schizofrenií se ztenčí, což vede k poškození zraku. Při hyperestezii je obvykle vidění ostřejší a barvy vypadají mnohem jasněji.

pikrepo.com

10. Vizuální halucinace.

Vědecky se tento stav nazývá fotopsie. Člověk začíná vidět halucinace. Před očima blikají světlé tečky, které mohou zářit a svítit.

pikrepo.com

11. Vizuální halucinace při epilepsii.

Před epileptickým šokem může vzniknout tzv. Aura, ve které se objevují vizuální halucinace: člověk vidí postavy, obrázky a jasné skvrny.

pikrepo.com

12. Makromanické halucinace po požití alkoholu (vše se zdá být větší).

Abstinenční příznaky mohou způsobit, že člověk zažije halucinace, ve kterých se objekty jeví větší, než ve skutečnosti jsou.

pikrepo.com

Tak to vidíte. Mohli jste si vyzkoušet, jak vidí lidé, kteří mají nějaký typ vady zraku, nebo jsou nějak ze zrakem nemocní, a to bez toho, aniž byste se sami vystavili nějakému riziku. Co dalšího byste si chtěli takto přes obrázky vyzkoušet? 

Čerpali jsme z adme.ru

Reklama