in

Jedna fotka, ale různé způsoby vidění? 10+ problémů a nemocí, které mění svět kolem nás. Vyzkoušejte si to!

Zdroj : adme.ru
Reklama

Jsme zvyklí vidět realitu takovou, jaká skutečně je. Ale ne každý z nás má příležitost plně si užívat její krásy. Mnoho nemocí, a to nejen očních, vede k tomu, že skutečný obraz světa je značně zkreslený. Dnes si tak můžete na nečisto vyzkoušet jaké to je. Samozřejmě to berte poněkud z rezervou.

1. Normální vidění.

Člověk teď vidí obraz bez jakýchkoli nemocí, které by jinak mohli ovlivnit jeho vidění.

Zdroj : adme.ru

2. Glaukom (poškození zrakového nervu).

Při glaukomu se obraz na okrajích jeví jako tmavý kvůli zvýšenému tlaku v očích.

Zdroj : adme.ru

3. Makulární degenerace (poškození sítnice).

Při makulární degeneraci dochází ke změnám v cévách centrální zóny sítnice, v důsledku čehož jsou fotoreceptory zničeny, je sníženo centrální vidění a člověk začíná vidět tmavé fleky, za nímž se objekty „schovávají“.

Zdroj : adme.ru

4. Tritanopie (porucha barvocitu).

U tritanopie jsou všechny barvy vnímány jako odstíny červené a zelené.

Zdroj : adme.ru

5. Deuteranomálie (zhoršené vnímání barev).

S deuteranomálií člověk vidí celou paletu odstínů slabší, než ve skutečnosti jsou. Jedná se především o zelenou.

Zdroj : adme.ru
Reklama

6. Protanopie (neschopnost rozlišit barvy).

Toto onemocnění je tzv. Barevná slepota: člověk nemůže rozlišit jednu barvu od druhé. Všechny odstíny zelené a červené se zdají vybledlé, zatímco odstíny žluté a modré jsou vnímány bez jakéhokoli zkreslení.

Zdroj : adme.ru

7. Monochromazie (nedostatek vnímání barev).

Monochromazie je vrozená nemoc a spočívá v úplné barevné slepotě. V tomto případě člověk vidí celý svět černobíle a je schopen rozlišovat odstíny pouze podle jejich jasu.

Zdroj : adme.ru

8. Hypestezie u schizofrenie (zhoršené vidění).

Vzhledem k tomu, že do mozku osoby se schizofrenií nevstupuje dostatečné množství kyslíku, kapiláry se rozšiřují a to vede k poškození zraku. Hypestézie je snížená citlivost na vnímání okolí. Obrázek vypadá zakalený a mlhavý.

Zdroj : adme.ru

9. Hyperestezie u schizofrenie (zraková ostrost).

Nervová vlákna sítnice u pacientů se schizofrenií se ztenčí, což vede k poškození zraku. Při hyperestezii je obvykle vidění ostřejší a barvy vypadají mnohem jasněji.

Zdroj : adme.ru

10. Vizuální halucinace.

Vědecky se tento stav nazývá fotopsie. Člověk začíná vidět halucinace. Před očima blikají světlé tečky, které mohou zářit a svítit.

Zdroj : adme.ru

11. Vizuální halucinace při epilepsii.

Před epileptickým šokem může vzniknout tzv. Aura, ve které se objevují vizuální halucinace: člověk vidí postavy, obrázky a jasné skvrny.

Zdroj : adme.ru

12. Makromaniakové halucinace po požití alkoholu (vše se zdá být větší).

Abstinenční příznaky mohou způsobit, že člověk zažije halucinace, ve kterých se objekty jeví větší, než ve skutečnosti jsou.

Zdroj : adme.ru

Reklama