in

Tam, kde se řeka spojuje s mořem? Smutná pravda, proč se voda nikdy nespojí!

youtube.com
Reklama

Objevila se ohromující videa a obrázky, které ukazují místo, kde se impozantní řeka Mississippi vlévá do Mexického zálivu. Toto místo přitahuje pozornost svou neuvěřitelnou podívanou – voda obou vodních těles má odlišnou barvu a vytváří fascinující kontrast. Nicméně, za tímto estetickým zázrakem se skrývá smutná pravda.

Tento bod, známý jako “mrtvá zóna” v Mexickém zálivu, je vytvářen blízkostí řeky Mississippi. Tento fenomén není pouze vizuálním divem, ale je také připomínkou dramatických dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Řeka Mississippi je totiž plná dusíku a fosforu, což vede k výraznému nárůstu fytoplanktonu. To by mohlo působit jako pozitivum, ale ve skutečnosti to vyústí do vytvoření “mrtvé zóny”.

Množství živin, které do řeky přitékají z městských oblastí a zemědělských půd, vytváří podmínky pro rozkvétání fytoplanktonu. To následně vede k nárůstu zooplanktonu, který se na něm živí. Když tento cyklus dosáhne konce a plankton umírá, jeho rozklad na mořském dně spotřebovává kyslík a vytváří hypoxické oblasti – “mrtvé zóny”. Tyto zóny mají za následek dramatické snížení množství živých organismů v dané oblasti a mohou vyvolat hromadný úhyn ryb.

Co je ještě znepokojivější, Mexický záliv poskytuje více než 40 procent mořských plodů konzumovaných ve Spojených státech. To znamená, že existuje reálné riziko pro potravní řetězec a obživu tisíců lidí, kteří jsou na moři závislí.

Situace je ještě závažnější, když vezmeme v úvahu globální rozměr problému. Existuje více než 400 mrtvých zón po celém světě, přičemž tento počet od 60. let 20. století dramaticky vzrostl. Ztráta kyslíku v oceánech se bude i nadále zhoršovat, což může ohrozit nejen druhy ryb, ale i celé potravní řetězce a ekosystémy.

Tématem jsme se inspirovali na ladbible.com

Reklama