in

KVÍZ: Vyznáš se v základech PSYCHOLOGIE a známých FILOZOFECH?

Reklama

Psychologie má hluboké kořeny v dávné minulosti, dnes se jako jeden z vědních oborů soustředí především na využití v praxi. Co o ní víte? To si můžete vyzkoušet právě teď!

 • Question of

  ID, EGO a SUPEREGO tvoří kterou teorii?

  • psychoanalýzy
  • kognitivní teorie
  • šest stupňů odloučení
  • Bradleyho efekt
 • Question of

  Kdo je známý teorií psychoanalýzy?

  • Sigmund Freud
  • Edward Tolman
  • Carl Gustav Jung
  • Rene Descartes
 • Question of

  Čím se zabývá biopsychologie?

  • vlivem biologických procesů na psychiku
  • chováním zvířat a rostlin
  • vlivem léků a jiných látek na psychiku
  • myšlenkami a řečí
 • Question of

  Která z následujících disciplín nepatří mezi speciální psychologické disciplíny?

  • vývojová psychologie
  • farmakopsychologie
  • zoopsychologie
  • psycholinkvistika
 • Question of

  Který z následujících filozofů vytvořil dílo “O duši“?

  • Aristotelés
  • Platón
  • Aurelius Augustinus
  • Rene Descartes
 • Question of
  Reklama

  Kterému filozofovi se přezdívalo ,,Andělský učitel“?

  • Tomáši Akvinskému
  • Johnu Watsonovi
  • Wilhelmu Wundtovi
  • Carlu Rogersovi
 • Question of

  Který filozof tvrdí, že mysl je od narození jako nepopsaná tabule, plní se zkušenostmi a smysly?

  • John Locke
  • William James
  • Rene Descartes
  • Abraham Maslow
 • Question of

  Co je to schizofrenie?

  • porucha, která se projevuje narušováním myšlení a vnímání
  • varianty poruch způsobené organickým poškozením mozku
  • syndrom, způsobuje nespavost
  • poruchy příjmu potravy
 • Question of

  Jak se jmenuje tento významný psycholog?

  • Abraham Maslow
  • Carl Gustav Jung
  • Hermann Ebbinghaus
  • Alfred Adler
 • Question of

  Ve kterém století žil Platón a Aristotelés?

  • ve 4. století př. n. l.
  • v 18. století
  • ve 13. století
  • ve 3. století

Reklama