in

Chcete číst v lidech jako v KNIHÁCH? Top 20+1 nejčastějších GEST a jejich významy!

brightside.me
Reklama

Pravděpodobně jste přemýšleli, jaké by to bylo, kdybyste mohli číst myšlenky jiných lidí. Někteří lidé k tomu používají svou intuici, ale pokud nejste tak vnímaví, zbývá jen jedna možnost: naučit se číst řeč těla. Je známou skutečností, že přes neverbální komunikaci získáváme přes 55% informací. Allan Pease, australský expert na řeč těla, o tom napsal knihu. Mimika, gesta a další pohyby těla mohou člověka odmaskovat a říct, co si opravdu myslí nebo cítí. A my vám to tu dnes sepsali.

1. Zavírání očí – snaha skrýt se před vnějším světem

brightside.me

2. Zakrývání úst rukou – říkání slov, které nechcete říct

brightside.me

3. Okusování brýlí – obavy, hlubší přemýšlení

brightside.me

4. Složené ruce pod bradou – snaha upoutání pozornosti

brightside.me

5. Tření brady – dělání rozhodnutí

brightside.me
Reklama

6. Zkřížené paže – uzavření se před ostatními, podráždění

brightside.me

7. Složení rukou v klíně – vyjádření zájmu, snaha o pozornost, vyjádření zalíbení

brightside.me

8. Naklánění se dopředu – snaha navázat kontakt

brightside.me

9. Opírání se o židli – unavenost z konverzace, nezájem

brightside.me

10. Houpání se na patách – nutkání něco dělat

brightside.me

11. Tření rukou – naděje, pozitivní pocit o něčem

brightside.me

12. Potřesení rukou za použití obou ruk – důvěra

brightside.me

13. Potřesení rukou s použitím obou ruk s tím, že ta druhá je nahoře – soucit

brightside.me

14. Potřesení rukou s použitím obou ruk s tím, že dlaň směřuje k zemi – ochota pomoci

brightside.me

15. Potřesení rukou s dotykem na paži – potřeba společnosti a touha po komunikaci

brightside.me

16. Upevnění kravaty – nepříjemný pocit z něčeho, neupřímnost, touha odejít. Avšak v přítomnosti ženy – signál lásky

brightside.me

17. Sbírání vlasů, které tam nejsou – nesouhlas s něčím, ale neschopnost říct to nahlas

brightside.me

18. Položení nohou na stůl – špatné chování, neúcta, snaha ukázat, kdo je šéfem

brightside.me

19. Sedění na židli jako na koni – dominance, případná agrese

brightside.me

20. Hraní s botou – snaha upozornit na nohy, uvolněnost, klid

brightside.me

21. Oční kontakt – Pokud se zorničky zvětšují, má o vás člověk zájem a má vás rád. Pokud se ale zmenšují, nechtějí se s vámi bavit.

brightside.me

Snad každý z nás by chtěl umět číst v lidech, slyšet jejich myšlenky a vědět, co si doopravdy myslí. Bohužel, tohle ještě neumíme, ale kdo ví, třeba v budoucnosti vynalezne lidstvo něco, s čím to bude možné. Nicméně zatím si budeme muset vystačit s těmito pravidly. Doufáme, že vám přijdou vhod.

Čerpali jsme z brightside.me 

Reklama